Kabling

 

Home 
Nyheder 
Baggrund 
Standarder 
Kabling 
Systemer 
BiCSi 
Links 

 

De forskellige delsystemer af kablingen  beskrives mere indgående.

 Foreløbig emneliste:

 Generelt
Hvad er et struktureret kabelsystem ?
Opbygning
krydsfelter, pladskrav, placering
udenomsplads til udvidelse

 Hjemmet
Hjemmekabling opbygning og muligheder

 Kobberkabling
Kobberkabler
Paneler, stik og udtag
transisions points, fordele ulemper, placering
Installation, respektafstand, max træk, bøjningsradius, afisolering/montering
Connektorer og applikationer
Anvendelse af forskellige label farver i krydsfeltet.
Mærkning
tegninger
udvidelser

 Fiberkabling
Fiber kabler
Fiber konnektorer
Fiber paneler og bokse.
dæmpning/powerbudget, båndbredde - Mhz/Km

 Elinstallation
elinstallation / UPS
regler, SB fællesregulativ m.m.
Føring af stærk og svagstrøm
Jording, potentialudligning
PFI relæer, Grupper, automater/smeltesikringer
føringsveje, stiger, kanaler, radiusbegrænsere, fiberkabel.

Drift og vedligeholdelse

 Måleudstyr


Copyright (c) 2000 Arne Keller
arne.keller@kabling.dk